SSI [OpinionWorld] AB Ülkeleri ve Meksika Hariç Her Ülkenin Sakinleri için Gizlilik Politikası

İlk Geçerlilik: 15 Ağustos 2013

Bu Baskı: Geçerlilik 1 Nisan 2017

Aşağıda belirtilenler Survey Sampling International, LLC çevrimiçi panel toplulukları, Survey Sampling International, LLC panel web sayfaları ve/veya  Survey Sampling International, LLC ile ana, yan ve bağlı şirketlerinin (bir arada “SSI”) sunduğu Survey Sampling International, LLC mobil uygulamalar (bir arada “Uygulama/Hizmetler”) için gizlilik politikasını ortaya koymaktadır. 

Bu Gizlilik Politikası, burada belirtilen şekilde SSI'nin Hizmetleri ile bağlantılı olarak SSI tarafından kişisel verinin veya kişisel olarak tanımlanabilir bilginin (“PII”) ve diğer bilginin toplanmasını, kullanımını ve açıklanmasını ve burada belirtilen şekilde diğer SSI ve üçüncü taraf etkinliklerini (“Araştırma Dışı Etkinlikler”) belirtir.  SSI'nin Hizmetleri size SSI veya üçüncü taraflarca uygulanan bir panele ve anketlere katılma (bir panel üyesi veya panel dışı üye), panellerle ilişkili web sitelerini kullanma, panellerle ilişkili Uygulamayı/Hizmetleri kullanma ve panel üyeliği ile bağlantılı olarak sunulan çekiliş katılımları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ödülleri ve teşvikleri alma ve paraya çevirme ve/veya anketleri tamamlama (müştereken “Hizmetler”) fırsatını sağlar. Araştırma Dışı Faaliyetler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, SSI’nin SSI Hizmetlerini pazarlamasıni ve/veya üçüncü tarafların kendi hizmetlerini size pazarlamasını ve/veya tek tek ve/veya toplu profil verilerinin pazarlama içgörüleri ve/veya hedef kitle/benzer modelleri geliştirmek için paylaşılmasını kapsar.  Araştırma Dışı Etkinlikler bu Gizlilik Politikasında daha detaylı olarak açıklanmıştır. 

SSI Uygulamasını/Hizmetlerini kullanımınız tamamen gönüllülük esasına dayalıdır ve bu nedenle, SSI'nin Uygulama/Hizmetler ve Araştırma Dışı Etkinlikler ve bu Gizlilik Politikası ile bağlantılı olarak PII'nizi işlemesi onayınıza bağlıdır.

Üçüncü taraflarca uygulanan anketler ve bununla bağlantılı olarak toplanan veri, bu Gizlilik Politikasına tâbi değildir. SSI Hizmetlerine kaydolma, kullanma ve erişim, SSI'nin Hüküm ve Koşullarına tâbidir.   Çoğu durumda, SSI anketin sponsoru değildir ve anket aracı ve anket verilerinin sonuçları, anketin sponsorunun mülkiyetidir ve öyle kalacaktır.  

Bu Gizlilik Politikasında “SSI”ye yönelik tüm atıflar, SSI'yi ve ana, iştirak ve bağlı şirketlerini içerir. “Bize” veya “biz” ifadelerine yönelik tüm atıflar, SSI'ye atıfta bulunur.  Tüm PII, SSI'nin sunucularının bulunduğu ve dünyanın her yerinden SSI çalışanları ve/veya temsilcileri için erişilebilir olan, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan sunucularda saklanır.  Bu politikanın amaçları çerçevesinde katılımcı, pasif veri toplama da dahil olmak üzere SSI Hizmetlerine katılım gösteren ve/veya işburada tanımlanan Araştırma Dışı Etkinliklere katılım gösteren her birey anlamına gelmektedir.  Bu politikanın amaçları çerçevesinde, çevrimiçine mobil web taraması da dahildir,

 

Uygulama/Hizmetler hangi kişisel verileri ve başka hangi bilgileri toplar ve bunlar nasıl kullanılır?

SSI araştırma katılımcılarından bir ankete katılım sırasında ve ödülleri ve teşvikleri alma ve paraya çevirme ile ilgili ve/veya Uygulamaya/Hizmetlere kayıt ve bunları indirme işlemi sırasında olanlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir panele kayıt sırasında ve sonrasında kişisel olarak tanımlanabilen bilgileri (“PII”) toplar. Sizden adınız, adresiniz/adresleriniz, telefon numaranız/numaralarınız (ev, cep ve/veya iş telefon numaralarınız dahil), e-posta adresiniz, doğum tarihiniz ve mesleğiniz/eğitiminiz, bir hesap için kaydolduğunuzda size benzersiz biçimde tahsis edilmiş panelist/katılımcı tanımlama numarası (tek başına "UID" ve bir arada "UID’ler"), ırk ve cinsiyet bilgileriniz da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, belli PII ve demografik bilgileri vermeniz istenecektir. Yukarıda bahsedilen PII'nin kayıt süreci esnasında ve akabinde toplanmasına ek olarak, gönüllü şekilde Hassas Verileri sağlamanız veya açıklamanız istenebilir. Hassas Veri sağlık ve tıbbi koşulları, cinsel yönelimi veya cinsel yaşamı, siyasi görüşleri/bakış açılarını, ırkı/etnik kökeni, dini ve felsefi inançları ve ticari sendika üyeliğini açıklayan veya ortaya koyan PII anlamına gelir. Hassas Veri size anket fırsatları hedeflemek için ve bu Gizlilik Politikasında belirtilen diğer amaçlarla kullanılır. 

SSI, bir ankete katılımdan önce ve esnasında panel dışı üyelerden PII'yi ve demografik bilgileri alır.

SSI, sizin onayınız üzerine, müşterilerine ve/veya reklam ortaklarına cihazın IDFA ya da Reklam kimliği ve Uygulamayla/Hizmetlerle etkileşimleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, cihazınız hakkında bilgiler sağlar. SSI, müşteriler ve/veya ortaklar bu bilgileri SSI anketlerini tamamlamak, SSI ürünlerini ve hizmetlerini size pazarlamak, birbiriyle ilişkisiz ilgi alanına dayalı reklam yapmak, üçüncü taraf veri yönetim platformlarından elde edilen sizinle ve/veya cihazınızla ilgili ilave verileri cihazınızla ilişkilendirmek ve/veya kendiniz ve/veya cihazınız hakkında verdiğiniz belli bilgileri doğrulamak amacıyla kullanabilir. Buraya tıklayarak sonrasında nasıl tercih dışı bırakabileceğiniz de dahil olmak üzere, reklam ortaklarımızın bazıları hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

Gönderdiğiniz ilave bilgiler.

Örneğin anketleri doldururken, PII'nizi (“Kullanıcı İçeriği”) de içerebilecek, fotoğraflar, videolar ve/veya diğer benzeri ya da ilgili içerik veya malzeme dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, içerik veya materyal (“Kullanıcı İçeriği”) gönderebilir, yükleyebilir veya iletebilirsiniz. Kullanıcı İçeriğine dahil olan PII bu Gizlilik Politikasında ortaya koyulduğu şekilde toplanacak, kullanılacak ve açıklanacaktır.  Kullanıcı İçeriği sizden başka hiç kimsenin sesini, videosunu, görüntülerini veya benzerliğini içermemelidir.

 

Otomatik yollarla toplanan bilgi:

Uygulama/Hizmetler aynı zamanda cihazın işletim sistemi, cihazınızdaki diğer uygulamalar, IP adresi, cihazın ağ sağlayıcısı, cihazın tipi, zaman dilimi, ağ durumu, tarayıcı türü, tarayıcı tanımlayıcısı, benzersiz cihaz tanımlayıcı numarası (analitik ya da reklam için tanımlayıcılar gibi), ağ sağlayıcı kullanıcı kimliği (ağ sağlayıcınız tarafından size benzersiz biçimde tahsis edilmiş bir numara), Medya Erişim Kontrol (MAC) adresi, Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği ve tek başına ya da birleşik halde benzersiz olarak cihazınızı tanımlamak için kullanılabilecek olan konum bilgileri ve diğer bilgileri de otomatik olarak toplayabilir. Bu verilere ait belirli örnekler ve bunu toplayan teknoloji aşağıda verilmektedir:

 

Konum belirleme verileri. Uygulama/Hizmetler mobil cihazınızdan konum belirleme bilgilerini almak için izninizi isteyecektir; söz konusu konum belirleme bilgileri Uygulamanın/Hizmetlerin açık olup olmamasına bağlı olmaksızın, herhangi bir zamanda Uygulama/Hizmetler tarafından alınabilir. Aşağıda “SSI’nin bilgi kullanımı” bölümünde ortaya koyulan kullanımlara ilave olarak konum belirleme bilgilerinizin paylaşılmasını kabul ederseniz, SSI konum bilgilerinizi size konuma dayalı anketlere ve pazar araştırmalarına katılma seçeneği sunmak ve/veya konum belirleme bilgilerini Uygulamanın/Hizmetlerin katılımcılarının belli konum ve/veya trafik modellerini göstermek üzere üçüncü taraf müşterilerle paylaşmak için de kullanacaktır. Buna ilave olarak SSI konum belirleme verilerinizi, konumunuzun yakınlarındaki mağaza ya da restoran gibi ticari adresleri belirlemek için, üçüncü taraf sağlayıcılarla paylaşabilir. Söz konusu sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.placed.com adresini ziyaret edin, burada sağladıkları hizmetlere ve sağlayıcının söz konusu verileri konuma dayalı reklam için nasıl kullandığı da dahil olmak üzere konum belirleme verilerinin nasıl kullanıldığına dair bir açıklama bulabilirsiniz.

Konum belirleme verileri size konuma dayalı reklam sunmak için reklam ağları tarafından da kullanılabilir. Reklam ağlarının verileri nasıl kullandığı, nasıl tercih dışı bırakılacağı aşağıda daha detaylı olarak açıklanmıştır.

Artık konum belirleme verilerinizi cihazınız üzerinden paylaşmak istemiyorsanız, lütfen Uygulama/Hizmetler için cihazınızdaki gizlilik ayarlarını değiştirin.

 

Uygulama/Hizmetler ve işlev. SSI, Uygulama/Hizmetler ve Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanmak için cihazınız üzerinde ya da üzerinden erişilebilen belli uygulamalara ve/veya işlevlere erişim isteyebilir. Erişim isteği anında iletme bildirimi ya da diğer uyarılar üzerinden istenecek ve erişim sadece onayınız üzerine verilecektir. Onay verirseniz, daha sonra cihazınız üzerindeki ayarları değiştirerek tercih dışı bırakabilirsiniz.

 

Sosyal medya bilgileri. Üçüncü taraf sosyal medya platformları yoluyla da SSI Uygulamasına/Hizmetlerine erişmek için size fırsat sunulabilir. Bu tür bir seçeneği seçerseniz, SSI sosyal medya platformu hesabınızda saklanan belirli profil bilgilerini toplayabilir.

 

Çerezler ve Benzer Teknoloji. Çerezler, bir cihazda belirli verileri saklayan küçük dosyalardır. Oturum çerezleri tarayıcınızı kapattığınızda geçerliliklerini yitirir. Kalıcı çerezler silininceye ya da tanımlı bitiş tarihine ulaşıncaya kadar cihazınızda kalır. Tarayıcınızı çerez geldiğinde size bildirim göndermek üzere ayarlayabilirsiniz.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezleri ve diğer benzeri ya da ilişkili teknoloji ve cihaz tanımlayıcı (örn., IDFA’lar, AAID’ler v.s.), daha iyi anket deneyimi, kalite kontrol, doğrulama sunmak; ankete katılımı, doldurulmuş anketlerin ya da diğer tamamlanmış etkinliklerin izlenmesini, dolandırıcılığın tespitini ve/veya önlenmesini, çevrimiçi reklam etkinliği araştırmasını, web sayfasının izlenmesini ve hedef kitle ölçüm yönetimini sağlamak ya da kolaylaştırmak; pazarlama kampanyalarıyla bağlantılı olarak hedef kitle içgörüleri ve/veya benzer modelleri geliştirmek ve bireylere reklam ve diğer içerikleri hedeflemek de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geçerli yasanın gerektirdiği yerde onayınıza tabi olmak şartıyla, pek çok amaçla yerleştirilebilir, yazılabilir, ayarlanabilir ve/veya okunabilir. Ancak, belli çerezler ve/veya benzer ya da ilgili teknolojilerle ilgili olarak, çerezleri kabul etmemeye karar verirseniz, Uygulamayı/Hizmetleri kullanamayacaksınız.

Çerezler burada daha detaylı olarak tanımlanmıştır:

Gerekli

Tercih dışı bırakılamaz.

GEREKLİ

Bu Çerezler Tercih Dışı Bırakılamaz

SSI-ASPXAUTH

Oturum çerezi

ANYSSIDOMAIN#lang

Uygun dili görüntüle

ASP.NET_SessionId

Oturum çerezi

ISIStest

Imperium RelevantID

JSESSIONID

NewRelic Performans İzlemesi - Oturum Çerezi

PHPSESSID

FraudLogix Dolandırıcılık Önleme

PHPSESSID

Oturum çerezi

Oturum

Oturum çerezi

RVCOOKIE

Imperium RelevantID/Dolandırıcılık önleme

RVIDExtId

Imperium RelevantID/Dolandırıcılık önleme

__EC_TEST__

Imperium RelevantID/Dolandırıcılık önleme

dkp___id

DubKnowledgeRouting

sfcRelevantId

Imperium RelevantID/Dolandırıcılık önleme

thx_guid

ThreatMetrix

Analitik

Tercih dışı bırakmak için http://www.aboutads.info/choices/ adresini ziyaret edin.

 

ANALİTİK VE ÖZELLEŞTİRME

Tercih dışı bırakmak için http://www.aboutads.info/choices/ adresini ziyaret edin.

Google Analytics

Reklam Hedefleme, Analitik/Ölçüm, İçerik Özelleştirme

Reklam

Aşağıdaki her bağlantı üzerinden tercih dışı bırakmayla ilgili talimatlar verilmiştir. 

Comscore

Çevrimiçi Reklam Etkinliği Programı

http://www.voicefive.com/preferences.aspx

Dynamic Logic

Çevrimiçi Reklam Etkinliği Programı

https://www.insightexpressai.com/adserver/optout.aspx

Geliştiriciler için Facebook

Çevrimiçi Reklam Etkinliği Programı

http://www.aboutads.info/choices/

GWI

Çevrimiçi Reklam Etkinliği, Web Sitesi Ziyaretlerinin İzlenmesi, Çevrimiçi Benzer Grupları ve Hedef Kitle İçgörüleri Geliştirme

https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out

HotTraffic/DMAi

Çevrimiçi Reklam Etkinliği, Web Sitesi Ziyaretlerinin İzlenmesi, Çevrimiçi Benzer Grupları ve Hedef Kitle İçgörüleri Geliştirme

http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php

InsightExpress

Çevrimiçi Reklam Etkinliği Programı

https://www.opinion-central.com/optedout.asp

Nielsen

Çevrimiçi Reklam Etkinliği Programı

http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1.

Tanıtım

Çevrimiçi Reklam Etkinliği, Web Sitesi Ziyaretlerinin İzlenmesi, Çevrimiçi Benzer Grupları ve Hedef Kitle İçgörüleri Geliştirme

http://match.rundsp.com/optout

Quantcast

Çevrimiçi “benzer grupları” ve hedef kitle içgörülerinin geliştirilmesi

https://www.quantcast.com/opt-out/

Liveramp

Çevrimiçi Benzer Grupları ve Hedef Kitle İçgörüleri Geliştirme

https://optout.liveramp.com/opt_out_cookies

YouTube

Reklam Hedefleme

https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TCj4WP5NIiVsywTryJs0co02qTOM3neOksYwSi_MO2oNN-zzyl8Xcvh4NHNWnEYBxg57mU4BgRbNo_97mhwkdwXVZgL9OA&hl=en

Research Now Reklam etkinliği araştırması https://opt-out.researchnow.com/
Drawbridge Çapraz cihaz ölçümü https://drawbridge.com/optoutstart

Günlük Dosyaları . Uygulama/Hizmetler otomatik olarak web tarayıcınızın sunduğu veriler, IP adresi, tarayıcı türü, internet hizmet sağlayıcısı, yönlendirme/çıkış sayfaları, işletim sistemi, zaman/saat damgası ve tıklama akış verisi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli verileri günlük dosyalarında toplayabilir ve saklayabilir.

 

Dijital Parmak İzi Alma. Genel olarak, dijital parmak izi alma, cihazın teknik ayarlarına, karakteristiklerine ve IP adresine dayalı olarak cihazınıza benzersiz bir tanımlayıcıyı atar. SSI, kalite kontrol ve doğrulama amacıyla ve sahtekarlık tespiti ve/veya önleme için devamındakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mükerrerliği veya sahte yanıtlayıcıları tanımlamak için dijital aprmak izi alma teknolojisini kullanabilir. SSI, geçerli yasanın gerektirdiği yerde onayınıza tabi olmak şartıyla, doğrudan ya da üçüncü taraf sağlayıcı aracılığıyla dijital parmak izi almayı yürürlüğe koyup kullanabilir.

 

Filigranlama. Genel olarak filigranlama, cihazınıza daha önceden Uygulamaya/Hizmetlere ya da Hizmetlere kaydolmak veya erişmek için bunların kullanılmış olduklarını belirlemek üzere bir teknoloji veya dosyanın yerleştirilmesini içerir. Filigranlama, kalite kontrol ve doğrulama amaçları ve dolandırıcılık tespiti ve/veya önleme amaçları için kullanılır. SSI, geçerli yasanın gerektirdiği yerde onayınıza tabi olmak şartıyla, doğrudan ya da üçüncü taraf sağlayıcı aracılığıyla filigranlama işiyle ilgilenebilir.

Bazı durumlarda, bu Gizlilik Politikasının amaçları kapsamında, kullanıcıları (ya da hane halkını) platformlar üzerinde ya da akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ya da ilgili tarayıcılar gibi cihazlar üzerinde hatırlamak için diğer bilgilerin yanı sıra otomatik yollarla toplanan bilgileri de kullanabiliriz.

 

Üçüncü taraflardan toplanan bilgi

SSI, veri yönetim platformları, reklam ağları, bilgi hizmet büroları, diğer örnek tedarikçileri ve/veya diğer sosyal medya platformları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraflardan PII, davranışsal ve/veya demografik profil bilgilerini alabilir.  SSI, bu üçüncü taraflardan aldığı davranışsal ve/veya demografik verileri veri doğrulama, veri ekleme, pazarlama içgörüleri geliştirme, dolandırıcılık tespiti ve/veya bir ankete ve/veya Panele katılmanız için size bir seferlik e-posta gönderme de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli amaçlarla kullanabilir.  Buna ek olarak, konum belirleme özelliği etkinleştirilmiş haldeyken ziyaret edebileceğiniz perakende ve diğer ticari işletmelerle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere konum belirleme verileri, konum belirleme hizmetlerine dahil olmayı seçmeniz halinde panel profilinize eklenebilir ve/veya SSI’nin müşterileriyle paylaşılabilir.     

 

SSI topladığı bilgileri nasıl kullanıyor?

 

SSI'nin bilgiyi kullanımı:

Yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak, SSI Uygulama/Hizmetler yoluyla topladığı verileri aşağıdaki şekilde kullanır: (i) sizinle bir paneldeki üyeliğinize ilişkin olarak iletişim kurmak; (ii) bir ankete (anketlere) katılımınıza ilişkin iletişim kurmak; (iii) anket fırsatlarını size uydurmak ve reklam hatırlama anketlerinin doldurulmasını kolaylaştırmak amacıyla Uygulama/Hizmetler dışında reklamların sizin için görüntülenmesini düzenlemek; (iv) anket fırsatlarına ait bildirimleri size göndermek; (v) vergi yükümlülükleri dâhil olmak üzere tüm yasal yükümlülüklere uymak; (vi) SSI'nin ödül ve teşvik programlarını uygulamak ve yönetmek ve ödüllere ve teşviklere ilişkin isteklerinizi yerine getirmek; (vii) SSI çekilişlerine ve promosyonlarına girmenizi kolaylaştırmak ve bu tür girişler hakkında sizinle iletişim kurmak; (viii) SSI'nin kayıtlarını güncellemek; (ix) herhangi bir veri baskılama yükümlülüğüne veya gerekliliklerine uymak; (x) dolandırıcılık tespiti ve/veya önleme amaçları; (xi) cihazınızı ve/veya profilinizi veri yönetim platformlarından (“DMP”) cihazınız ve/veya sizin hakkınızda elde edilen ilave bilgilerle ilişkilendirmek; (xii) SSI ürünlerini/hizmetlerini sizin için pazarlamak; (xiii) üçüncü tarafların kendi ürünlerini/hizmetlerini sizin için pazarlamalarını sağlamak; (xiv) SSI’nin ya da üçüncü tarafların pazarlama içgörüleri ve/veya hedef kitle/benzer modelleri geliştirmelerini sağlamak; (xv) bize verdiğiniz profil bilgilerini doğrulamak için ve/veya (xvi) bu Gizlilik Politikası uyarınca izin verilen diğer şekillerde veya sair suretle sizin tarafınızdan yetkilendirilen şekilde.  SSI Uygulama/Hizmetler kapsamında toplanan bilgileri SSI’nin yönettiği diğer anket panelleriyle bağlantılı olarak ve/veya Araştırma Dışı Etkinliklerle bağlantılı olarak kullanabilir.  Uygulamayla/Hizmetlerle ilgili verilerin üçüncü taraf DMP verileriyle ilişkilendirilmesi konusunda, SSI söz konusu verileri kendisi kullanır ve/veya SSI’nin müşterilerinin ve/veya DMP’nin kendisinin söz konusu verileri size anket fırsatları sunmak; reklam etkinliğini ölçmek (aşağıda daha detaylı olarak anlatıldığı şekilde); hedef kitleleri bölümlere ayırmak; anket ve üçüncü taraf verilerine dayalı “benzer” gruplarını kullanarak reklam kampanyaları tasarlamak ve/veya söz konusu üçüncü tarafın ürünlerini/hizmetlerini size pazarlamak amacıyla kullanmasına izin verir. 

Yeniden Hedefleme.  SSI zaman zaman bir SSI web sitesinde (sitelerinde) bir reklamı görüntülemek veya diğer web sitelerinde (örneğin sosyal medya sitelerinde) SSI'nin reklamını yönetmek için bir üçüncü taraf veya üçüncü taraflarla sözleşme yapabilir. SSI'nin üçüncü taraf ortağı çerezler ya da tanımlayıcı veri unsurları gibi teknolojileri kullanabilir. SSI’nin web sayfası/web sayfaları ve/veya diğer web sayfaları üzerindeki faaliyetleriniz hakkında bilgi toplamak için IDFA’nız ya da Reklam Kimliğiniz dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere: (i) size SSI ve hizmetleri hakkında reklam sunmak ve/veya (ii) sizin sosyal ve demografik profilinize benzer bir sosyal ve demografik profile sahip bireyleri hedeflemek için tasarlanan pazarlama ve reklam kampanyalarının geliştirilmesinde SSI'ye yardımcı olmak. SSI bir yeniden hedefleme programı yürütüyorsa ve bu hedefleme programına katılmak istemiyorsanız, lütfen bu Gizlilik Politikasında veya SSI'nin ayrı çerez bildiriminde belirtilen geçerli çerez tercih dışı bırakma işlemi yoluyla, IDFA'nızı ya da Reklam Kimliğinizi değiştirerek ve/veya reklamın kendisindeki üyeliğinizden ayrılarak tercih dışı bırakın.

Hedef Kitle İçgörüleri/Benzerlikleri.  SSI ve/veya üçüncü taraflar sizden toplanan PII’leri pazarlama kampanyalarıyla bağlantılı hedef kitle içgörüleri ve/veya benzer modelleri geliştirmek amacıyla kullanabilir ve/veya üçüncü taraf çerezleriyle ilişkilendirebilir. 

Çevrimiçi Reklam Etkinliği.  SSI'nin çevrimiçi reklam etkinliği programı ile bağlantılı olarak, SSI'nin müşterileri için test etmekte olduğu reklamlara, promosyonlara, içeriklere, kampanyalara ve/veya web sayfalarına ilişkin anketlere katılabilirsiniz. Bu anketlerin tamamlanmasını kolaylaştırmak için, SSI'nin müşterileri, çerezleri, yerel olarak paylaşılan/saklanan kodları, flash çerezlerini ve/veya diğer ilgili teknolojiyi (her biri bir “Üçüncü Taraf Teknolojisi” ve müştereken “Üçüncü Taraf Teknolojileri”) yazabilir, yerleştirebilir veya okuyabilir. Üçüncü Taraf Teknolojileri, SSI'nin sunucuları veya sistemleri dâhil ancak sınırlı olmamak üzere çeşitli konumlarda yazılabilir, yerleştirilebilir veya okunabilir. Katılırsanız, UID'niz çevrimiçi reklam veya promosyon hakkında yeniden iletişime geçmenize izin vermek için saklanacak veya Üçüncü Taraf Teknolojisi ile ilişkilendirilecektir ve SSI'nin müşterisi çevrimiçi reklam veya promosyonu gördüğünüzü, tıkladığınızı veya sair suretle etkileşime geçtiğinizi tespit etmek için Üçüncü Taraf Teknolojisini kullanacaktır. Çevrimiçi reklam veya promosyon ile etkileşime geçmişseniz, SSI'nin müşterisi UID'nizi ve belirli bir anketi SSI'ye gönderecek ve SSI size anketi tamamlama fırsatını sunacaktır.

Hedef Kitle Ölçüm Verileri. Hedef Kitle Ölçüm Verilerinin (aşağıda belirtildiği şekilde), yukarıda açıklanan çevrimiçi reklam etkinliği araştırmasıyla bağlantılı olarak kullanılmasına ve paylaşılmasına ek olarak, SSI UID'nizi ve SSI tarafından toplanan yaş, cinsiyet, gelir, hanenizdeki kişi sayısı, eğitim/eğitim düzeyi ve istihdam durumu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere (“Hedef Kitle Ölçüm Verileri”) önceki verileri, SSI'nin altyüklenicileri, ortakları ve/veya müşterileri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraflara, ziyaret ettiğiniz, görüntülediğiniz ve/veya tıkladığınız içerik, reklamlar, kampanyalar ve web siteleri hakkında hedef kitle ölçüm raporlaması amacıyla paylaşabilir. Hedef Kitle Ölçüm Verileri, çevrimiçi reklam etkinliği araştırmasıyla bağlantılı olarak, web siteleri, çevrimiçi reklamlar ve diğer İnternet ve dijital medya özellikleri, işlev ve kampanyaların oluşturulmasına, geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak için kullanılacaktır. Hedef Kitle Ölçüm Verileri tek bir özet formunda (ör. bireysel katılımcı düzeyi) veya toplu özet formunda (ör. katılımcı grubu) paylaşılabilir.

 

Reklamcılar/reklam ağları bilgilerimi nasıl kullanıyor?

 

Reklam ortaklarının bilgiyi kullanımı.

Uygulamayı/Hizmetleri SSI’nin iş müşterileri için test etmekte olduğu belirli reklamlarla ve promosyonlarla ilgili anketler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere anketlere katılmak için kullanabilirsiniz. Bu reklamları ve promosyonları, SSI’ye ait olmayan ancak sonrasında SSI’nin size doldurmanız için maruz kaldığınız reklam ya da promosyonla ilgili bir ankete erişim sağladığı ya da sizinle iletişime geçtiği mobil uygulamalar (örneğin, oyun uygulaması) da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan pek çok yerde görebilirsiniz. Reklamlarla ya da promosyonlarla ilgili anketlerin doldurulmasını kolaylaştırmak için SSI pek çok diğer mobil uygulama da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere reklam sağlayan, ölçüm yapan ya da reklamlara olanak sağlayan reklam şirketleriyle ortaklık yapmıştır. Uygulama/Hizmetler bu reklam ağlarına sizin benzersiz cihaz tanımlayıcınız olan UID’nizi ve yukarıda "Otomatik yollarla toplanan bilgi" bölümünde tanımlanan bilgileri (cihazınızın konum belirleme verilerinin toplanmasına izin vermesi halinde devam eden konum belirleme verileriniz de dahil) verir. O halde, reklam şirketlerinden biriyle ortaklık yapmış olan bir mobil uygulamayı kullanırken, reklam şirketi cihazınızı hatırlamak için benzersiz cihaz tanımlayıcınızı ya da otomatik yollarla toplanan diğer bilgilerinizi kullanabilir. O zaman reklam şirketi SSI'nin işletme müşterilerimizden biri için test etmekte olduğu bir reklamı ya da promosyonu size gösterebilir. Reklam şirketi sonra SSI’ye sizin UID’nize sahip olan cihazın reklam veya promosyonu aldığını bildirir; böylece SSI reklamla ya da promosyonla ilgili anketi doldurmanız için size erişim sağlar ya da sizinle iletişime geçer. Onayınıza bağlı olmak üzere, reklam şirketleri cihazınız ve Uygulamayla/Hizmetlerle ve diğer mobil uygulamalarla olan etkileşimleriniz hakkında topladıkları bilgileri size ilgi alanlarınıza uydurulmuş uygulama içi reklamları sunmak için ve başka amaçlarla kullanır. Bu reklam şirketleri hakkında, nasıl tercih dışı bırakacağınız da dahil olmak üzere, daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki adresi siteyi ziyaret edin:

http://www.voicefive.com/preferences.aspx

https://www.insightexpressai.com/adserver/optout.aspx

http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php

http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1

 

Uygulama/Hizmetler yoluyla ya da Hizmetlerle ilgili olarak hangi iletişimleri alacağım?

Bu tür iletişimleri almayı açıkça kabul etmişseniz, SSI anketlere katılım için “anlık” bildirimler ya da SMS/metin mesajları yoluyla sizinle iletişime geçebilir.

Buna ilave olarak, SSI ve/veya temsilcileri ya da SSI adına sağlayıcılar size anket davetiyeleri, anket katılımları, ödül ya da teşvik bilgileri, sorgular ve harcama, bültenler, işburada ya da yasa gereği yapılması gereken bildirimler, ikramiye çekilişleri ya da promosyon girişleri, ikramiye çekilişi ya da promosyon kazanma bildirimi ile ilgili olarak ve sizden gelen sorulara cevaben e-posta mesajları gönderebilir.

SSI’ye telefon numaranızı/numaralarınızı verdiğinizde, SSI, müşterileri ve/veya Alt yüklenicileri sizinle hesabınızla ilgili olarak aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere telefonla da iletişime geçebilir: (i) elinizde bulunan ya da katıldığınız anketler; (ii) ödül ya da teşvik bilgileri, sorgular ve harcama; (iii) ikramiye çekilişleri ya da promosyon girişleri ve ödül kazanma; (iv) sorgularınıza cevap verme; (v) bu Gizlilik Politikası altındaki bildirimler; (v) ilave anket davetiyeleri ve/veya fırsatlar; ve/veya (vi) bize verdiğiniz bilgilerin doğrulanması.  

 

SSI, Uygulama/Hizmetler yoluyla toplanan kişisel verileri ve diğer bilgileri üçüncü taraflarla paylaşıyor mu?

Geçerli yasa uyarınca, SSI Uygulama/Hizmetler yoluyla toplanan kişisel verileri ve diğer bilgileri üçüncü taraflarla aşağıdaki şekilde paylaşabilir:

(i) Onayınız üzerine;

(ii) Bir mahkeme emri veya celbi veya resmi bir kuruluş uyarınca;

(iii) Bireyin güvenliğini korumak veya SSI'nin haklarını ve/veya mülkiyetini korumak üzere bir bireyin veya SSI'nin hukuki taleplerini oluşturmak, uygulamak veya savunmak için;

(iv) Birden fazla SSI paneli için kaydolmuşsanız, çeşitli SSI panelleri arasında;

(v) SSI'nin bir ana şirketine, iştirakine veya bağlı şirketine: (1) yeniden organizasyon veya yeniden yapılandırma durumunda veya (2) bu Politika doğrultusunda veya sizin yetkilendirdiğiniz şekilde kullanım ve işleme;

(vi) Veri ekleme hizmetleri, veri doğrulama hizmetleri, dolandırıcılık tespiti ve/veya önleme hizmetleri, veritabanı eşleştirme hizmetleri, kodlama hizmetleri ve ödül, teşvik ve çekilişlerle ilgili hizmetler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetleri sağlayan SSI'nin ve/veya SSI'nin müşterilerinin yetkilendirilmiş temsilcilerine ve/veya altyüklenicilerine;

(vii) Modelleme, doğrulama, veri ekleme, veritabanı segmentasyonu, ödül, teşvik veya çekilişleri alma, yerine getirme ve/veya giriş dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sınırlı pazar araştırma ile ilgili kullanımlar için bir müşteriye;

(viii) SSI'nin iş varlıklarına ait bir birleşme veya satın alma dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sahipliğin veya kontrolün değişikliği ile bağlantılı olarak, kişisel verileri alan veya elde eden tarafın bu Politika doğrultusunda kişisel verileri kullanmayı, kişisel bilgilerin güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı ve sürdürmeyi kabul etmesi kaydıyla;

(ix) SSI’nin ya da üçüncü tarafın bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğinize ya da edebileceğinize inanması halinde bir müşteriye ya da söz konusu müşterinin müşterisine;

(x) SSI’nin ya da üçüncü tarafın Hizmet Kullanım Şartlarını ihlal ettiğinize inanması halinde bir müşteriye ya da söz konusu müşterinin müşterisine;

(xi) Araştırma Dışı Etkinliklerle ilgilenen SSI araştırma müşterilerini ve üçüncü tarafları içerebilecek olan bir üçüncü tarafa, söz konusu üçüncü tarafın pazarlama kampanyaları, hedef kitle içgörüleri, benzer modelleri geliştirmesi ve/veya söz konusu üçüncü tarafın ürünlerini/hizmetlerini size pazarlamak için ve

(xi) Bu Politika uyarınca sair suretle izin verilen şekilde.

Unutmayın, SSI bir müşterinin PII'yi doğrudan katılımcılardan almasına izin verebilir. Açıklama gönüllüdür ve toplanmadan önce, müşterinin diğer hususların yanında PII'nin kullanımını sınırlandıran SSI ile yazılı bir anlaşma yapması zorunludur. 

SSI belli PPI’nin üçüncü taraflar (örn. veri aracıları, veri toplayıcıları v.s.) tarafından ayrı ayrı ve/veya toplu olarak verilerin (örn. ürün ve/veya hizmet satın alma ya da kullanım faaliyeti, sosyal medya faaliyeti, web sayfası ziyaret verileri, internet arama geçmişi v.s.) hedef kitle içgörüleri ve/veya benzer modelleri geliştirmek; söz konusu verilerin analitik ve pazarlama zekası oluşturma ve/veya söz konusu üçüncü tarafın ürünlerini/hizmetlerini size pazarlaması amacıyla üçüncü tarafın müşterilerine satışı amacıyla kullanımı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi Araştırma Dışı Amaçları için kullanılması için kullanma yetkisi verebilir.

Ek olarak, UID'ler ve otomatik yollarla toplanan bilgiler, yeniden iletişim kurma anketleri veya iletişim için katılımcıları belirleme, dolandırıcılık tespiti ve/veya önleme, veri tabanı eşleştirmesi, veri doğrulama, veri ekleme, kodlama, veri segmentasyonu, ödül, teşvik ve/veya çekiliş veya promosyonla ilgili hizmetler için müşteriler, ortaklar, temsilciler ve/veya sağlayıcı dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraflara sağlanır.

Anket verilerinizle bağlantılı olarak, SSI ya da müşteri belli demografik yaklaşımları sizinle ilişkilendirebilir.  SSI, SSI'nin sizden kayıt esnasında topladığı veya SSI'nin size sorabileceği belirli profil soruları yoluyla coğrafi ve/veya demografik verileri müşteriler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bu tür veriler bireysel katılımcı düzeyinde veya toplu özet formunda (ör. katılımcı grubu) üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Anket verileri ve yanıtlarınızla bağlantılı olarak kişisel verileri gönüllü olarak açıklarsanız ve SSI anket verilerini ve yanıtlarını toplarsa, SSI anket verilerini ve yanıtlarını, UID'yi ve SSI'nin müşterisine gönüllü olarak açıklanan kişisel verileri ilgili SSI müşterisine aktaracaktır.

 

Belirli veri toplamayı ve/veya kullanımını nasıl tercih dışı bırakabilirim?

SSI'nin bu Uygulamanın/Hizmetlerin kullanıcıları için çok sayıda tercih dışı bırakma seçeneği bulunur.

Uygulamayı/Hizmetleri kaldırarak ve/veya panele/panellere katılımınızı sona erdirerek kişisel verilerin ve diğer bilgilerin Uygulama/Hizmetler tarafından toplanmasını tamamen durdurabilirsiniz. Cihazınızın parçası olarak ya da mobil uygulama mağazası ya da ağı üzerinde erişilebilir olan standart kaldırma süreçlerini kullanabilirsiniz ve/veya panel Sitesi üzerindeki panelist hesabınızı iptal edebilirsiniz.  Unutmayın, eğer Uygulamayı/Hizmetleri siler ama SSI’nin web sayfaları üzerindeki profilinizi saklarsanız, sizin hakkınızdaki kişisel verileri ve diğer verileri sitemiz/sitelerimiz üzerinden toplamaya devam edebiliriz. Uygulamayı/Hizmetleri kaldırmak SSI’nin Uygulama/Hizmetler kaldırılmadan önce topladığı tüm bilgilerin silinmesini sağlamaz. SSI tarafından toplanan tüm bilgileri silmek için, lütfen aşağıda belirtilen şekilde SSI ile iletişime geçin.

Hesabınızın sona erdirilmesinden, hesabınızın devre dışı bırakılmasından ve/veya Uygulamayı/Hizmetleri kaldırdığınız tarihten altı ay sonra, SSI, PII’lerinizi üçüncü tarafça tekrar satışı/tekrar kullanılması amacıyla üçüncü taraf aracıya ve/veya veri yönetim platformuna aktarabilir. 

PII’nizin Araştırma Dışı Etkinlikler için kullanılmasını istemiyorsanız ve/veya hesabınızın sona erdirilmesinden ve/veya Uygulamanın/Hizmetlerin cihazınızdan kaldırılmasından sonra SSI’nin PII’nizi üçüncü taraflarla paylaşmasını onaylamıyorsanız, lütfen privacy@surveysampling.com adresinden bizimle iletişime geçin.

 

iOS için konum verilerinin tercih dışı bırakılması

Aşağıdakileri uygulayarak, herhangi bir zamanda, Uygulamanın/Hizmetlerin konum verilerinize erişmesini tercih dışı bırakabilirsiniz:

 • Cihazın ayarlar simgesine dokunarak ya da tıklayarak;
 • Ayarlar simgesine girdikten sonra Konum Hizmetlerine dokunup ya da bunu seçip;
 • Konum Hizmetlerine girdikten sonra Uygulamaya/Hizmetlere ait kaydırıcıyı kullanarak konum hizmetlerini kapatabilirsiniz.

Not: Konum Hizmetlerini kapatırsanız, Uygulama/Hizmetler bu özelliği tekrar kullanmak istediğinde sizden Konum Hizmetlerini açmanız istenecektir.

 

Android için konum verilerinin tercih dışı bırakılması

Aşağıdakileri uygulayarak, herhangi bir zamanda, Uygulamanın/Hizmetlerin konum verilerinize erişmesini tercih dışı bırakabilirsiniz:

 • Gezinti çubuğunun sağ üst tarafındaki HAKKINDA düğmesine dokunup
 • HAKKINDA kısmına girdikten sonra aşağıdaki etiketi taşıyan anahtara tıklayarak Konum Hizmetlerini açabilir/kapatabilirsiniz: "Konumuma eriş"

iOS için anlık bildirimlerin tercih dışı bırakılması

Aşağıdakileri uygulayarak, Uygulamanın/Hizmetlerin anlık bildirimlerini tercih dışı bırakabilirsiniz:

 • Cihazın ayarlar simgesine dokunarak ya da tıklayarak;
 • Ayarlar simgesine girdikten sonra bildirimlere dokunun ya da bunu seçin;
 • Anlık bildirimler açıksa, simge listesi görülecektir; Uygulamaya/Hizmetlere ait simgeye dokunun ya da bunu seçin;
 • Bu ekrandan Uygulama/Hizmetler için anlık bildirimlerin ayarlarını değiştirebileceksiniz.

Android için anlık bildirimlerin tercih dışı bırakılması

 

 • Aşağıdakileri uygulayarak, Uygulamanın/Hizmetlerin anlık bildirimlerini tercih dışı bırakabilirsiniz:
 • Cihazın ayarlarına girin.
 • Ayarlar kısmından Uygulamalar ayarının yerini belirleyin.
 • Uygulamalara girdikten sonra ilgili uygulamanın (QuickThoughts ya da iPoll) yerini belirleyin ve bunu seçin.
 • "Bildirimleri göster" etiketini taşıyan onay kutusunun yerini belirleyin ve tercihinize göre açın ya da kapatın.

 

E-posta iletişimlerinin tercih dışı bırakılması

Bizden aldığınız herhangi bir e-postadaki üyelikten çık bağlantısına tıklayarak veya aşağıda belirtilen şekilde bizimle iletişime geçerek e-posta iletişimlerini tercih dışı bırakabilirsiniz.

 

Sosyal medya platformu profil verilerinin tercih dışı bırakılması

Sosyal medya platformundaki üçüncü taraflarla verinin paylaşımına ya da Uygulamanın/Hizmetlerin sosyal medya profilinizden kaldırılmasına ilişkin tercihinizi/profil ayarlarınızı değiştirerek sosyal medya platformu profil verilerini paylaşmayı tercih dışı bırakabilirsiniz.

 

Akıllı telefonunuza/cihazınıza atanmış olan reklam tanımlayıcı kullanımını tercih dışı bırakın

Akıllı telefonunuza/cihazınıza atanmış olan reklam tanımlayıcıyı herhangi bir zamanda değiştirebilirsiniz.  

 

Reklam ağını tercih dışı bırakma

Anketleri kolaylaştırmak ve ilgi alanına dayalı reklam sağlamak için kullanmak üzere Uygulama/Hizmetler üzerinden bilgi toplayan reklam ağları belli tercih dışı bırakma mekanizmaları sunar. Tercih dışı bırakmak için, her reklam ağı için aşağıda belirtilen bağlantılardan talimatları izleyin. Tercih dışı bırakırsanız, reklamlar ve promosyonlarla ilgili anketlerimize katılamayacaksınız.

Reklam ağı

Tercih dışı bırakma bilgileri

Admob by Google

http://www.google.com/ads/preferences/html/mobile-about.html

Flurry

https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html

InMobi

http://www.inmobi.com/inmobi-privacy-policy/opt-out/

Millennial Media

https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html

 

SII'nin çevrimiçi faaliyetlerimi izlemesini durdurabilir miyim?

İzleme (“DNT”) ziyaret ettiğiniz web sitelerinin sizin hakkınızda belirli bilgileri toplamasına izin vermediğinizi bildirmek için ayarlayabileceğiniz tarayıcınızda bulunan bir tercihtir. SSI, DNT sinyallerine yanıt vermez. SSI'nin DNT sinyalleri bağlamındaki uygulamasına itiraz ederseniz, SSI'nin Hizmetlerine katılımı veya kullanımı aşağıda belirtilen şekilde tercih dışı bırakabilirsiniz.

SSI'nin çevrimiçi reklam etkinliği programı ile bağlantılı olarak, SSI, SSI'nin altyüklenicilerine, ortaklarına ve/veya müşterilerine hedef kitle ölçümü ve reklam geri çekme anketi etkinliklerini kolaylaştırmak amacıyla Üçüncü Taraf Teknolojilerini bırakmalarına, yerleştirmelerine ve/veya yazmalarına izin verir. SSI, herhangi bir üçüncü tarafın DNT sinyallerine uymalarından veya yanıt vermelerinden sorumlu değildir. SSI'nin çevrimiçi reklam etkinliği programı hakkında daha fazlasını öğrenmek için, lütfen bu Gizlilik Politikası'ndaki Çerezler bölümünü inceleyin.  

 

Kişisel verilerimi ve diğer bilgilerimi ne kadar süreyle saklıyorsunuz?

SSI Uygulamayı/Hizmetleri ve/veya Hizmetleri kullanımınızla ilgili kişisel verileri ve diğer bilgileri, Uygulamayı kurulu tuttuğunuz ve/ve Uygulamayı/Hizmetleri kullandığınız süre boyunca ve bundan sonraki bir (1) yıl boyunca ya da yasanın gerektirdiği ya da izin verdiği süre boyunca saklayacaktır.  Panel Sitelerinde etkisiz olmaya başladıktan ve/veya Uygulamayı/Hizmetleri kaldırdığınız tarihten altı ay sonra, SSI PII’lerinizi üçüncü tarafça tekrar satışı/tekrar kullanılması amacıyla üçüncü taraf aracıya ve/veya veri yönetim platformuna aktarabilir. 

 

Uygulamanın/Hizmetlerin benim hakkında topladığı kişisel verilere ve diğer bilgilere nasıl erişebilirim?

Geçerli yasa uyarınca kişisel verilerinizi gözden geçirebilir, düzeltebilir ve silebilirsiniz. Aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bize bu konudaki isteğinizi iletebilirsiniz.

 

Uygulama/Hizmetler on altı (16) yaş altındaki reşit olmayan çocuklardan da veri topluyor mu?

Uygulama/Hizmetler on altı (16) yaş altındaki bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. On altı (16) yaş altındaki çocuklardan bilerek kişisel veri toplamıyoruz ve eğer kazara on altı (16) yaş altındaki çocuklardan kişisel veri topladığımızın farkına varırsak söz konusu kişisel verilerin silinmesi için makul ticari gayreti gösterme sorumluluğunu üstleniyoruz.

 

Uygulama/Hizmetler yoluyla toplanan kişisel veriler ve diğer bilgiler için hangi güvenlik mevcuttur?

SSI, SSI tarafından açıklanan veya toplanan kişisel verileri ve diğer bilgileri korumak için uygun teknik, idari ve fiziksel koruma seviyesini sürdürmektedir. SSI, kendi uygulamalarını ve koruma sistemlerini düzenli olarak gözden geçirir, gözlemler ve değerlendirir. Uyguladığımız güvenlik önlemlerine rağmen, internet ve/veya mobil ağ üzerinden iletimler tamamen güvenli değildir ve SSI çevrimiçi iletimlerin güvenliğini garanti etmez. SSI, kişisel verilerin SSI'ye gönderilmesinde bireylerin hatalarından dolayı sorumlu değildir.

 

Bu Politika hakkındaki sorular konusunda kiminle iletişime geçebilirim?

Eğer:

- sizin hakkınızda sahip olduğumuz bilgilerin bir kopyasını isterseniz;

- SSI'ye tercih dışı bırakma talebi iletirseniz;

- kişisel verilerinize erişmek ya da bunların düzeltilmesini,  engellenmesini ya da silinmesini isterseniz;

- gizlilik uygulamamız hakkında şikayette bulunmak isterseniz;

-PII'nizin belli kullanımlarını tercih dışı bırakmak isterseniz;

ya da SSI’nin gizlilik uygulamaları ve/veya bu Politika hakkında sorularınız varsa, lütfen privacy@surveysampling.com adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçin.

SSI'nin Hukuk Bölümü, SSI'nin bu Politikaya uymasından sorumludur.

 

SSI Group içinde PII'yi toplayabilecek, saklayabilecek ve işleyebilecek başka bir şirket var mı?

Evet, lütfen aşağıda şirketlerin listesine bakın:

 • Survey Sampling Europe BV - Weena 161, 3013 CK Rotterdam, Hollanda.
 • Survey Sampling Bulgaria EOOD - Triaditza area, #82, Patriarh Evtimii street, 1463, Sofia, Bulgaristan.
 • SSI Denmark ApS – Frederiksholms Kanal 4B, DK-1220, Copenhagen K Kopenhag.
 • Survey Sampling France SASU - 22 rue de Dunkerque, 75010 Paris, Fransa.
 • Survey Sampling Germany GmbH - Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt am Main, Almanya.
 • Survey Sampling RO S.R.L.  - 12 Popa Sapca Street, Timisoara 300057.
 • Survey Sampling Spain S.L. - C/ Carranza, 25, 2ª planta, 28004, Madrid, İspanya.
 • SSI Sweden AB - Drakens Gränd 8, 111 30 Stockholm, İsveç.
 • Survey Sampling UK Ltd. – India House, 2nd Floor 45 Curlew Street London SEI 2nd Birleşik Krallık.
 • Survey Sampling Hong Kong Ltd. – 6/F, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Sheung Wan, Hong Kong.
 • SSI Beijing Co. Ltd. – CBD International Mansion, Room 901A, No. 16 Yongandongli, Chaoyang District, Beijing 100022, Çin.
 • Survey Sampling Australia Pty. Ltd. – Level 11, 131 York Street, Syndey NSW 2000, Avustralya.
 • Survey Sampling Singapore PTE Ltd. - #58 Republic Plaza, 9 Raffles Place, Singapur 048619.
 • Survey Sampling International Services Company S.De R.L. De C.V. – Cordoba 42, Piso 9, Col. Roma Norte/Del. Cuauhtemoc, Meksika, D.F. 06700.
 • Survey Sampling Korea Ltd. – Level 4, 27-8, Gukjegeumyung-ro 8-gil Yeongdeungpo-gu, Seoul Kore 150-998.
 • Survey Sampling Japan GK – 3F KK Building, I-8-5, Shinkawa, Chuo-Ku, 104-0033, Tokyo, Japonya.
 • SSI Do Brasil Pesquisa de Mercado Ltda. – Rua das Olimpiadas, 205 – 40 ander 04551-000, Sao Paulo, Brezilya.
 • SSI Philippines Inc. – PIPC Bldg 7, MEPZ II, Basak, Lapu-Lapu, Cebu 6015, Filipinler.
 • MRops Programming India Private Ltd. – 8th Floor, Block 1, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad, TG 500081.
 • Mountain West Research Center L.C.
 • Survey Sampling Hungary Kft. – Csapo Street 42, 3rd Floor, 4032 Debrecen, Macaristan.