1. Uygulanabilirlik, Anlaşma.
2. Üyeliğe Uygunluk
3. Hizmetlerin Kullanılması
4. Panele Kayıt; Parolalar.
5. Yetkisiz Kullanımlar.
6. Kısıtlı İçerik.
7. Kullanıcı İçerikleri.
8. Ödül Programı.
9. Profil Güncellemeleri.
10. Ayrılma Politikası.
11. Bağlantılar.
12. Dynata ile İletişim.
13. Gizlilik.
14. Yasal Uyarı.
15. Değişiklikler.
16.Tazminat.
17. Sorumluluğun Sınırlandırılması.
18. Geçerli Yasalara Uygunluk.
19. Panel Üyelik Hesaplarının Askıya Alınması; Sonlandırılması; Etkinsizleştirilmesi.
20. Dynata Çalışanları.
21.Tebligat.
22. Bölünebilirlik.
23. Geçerli Yasalar; Kaza Mercii.
24. Diğer Hükümler.

1. Uygulanabilirlik, Anlaşma.

Bu Hüküm ve Koşullar (bu “Hükümler”) (1) Survey Spot Research Panel, OpinionWorld Research Panels, Choozz Research Panels, Opinion Outpost Research Panels ve YourVoice Research Panels (tek başına “Panel” ve hep birlikte “Paneller”) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir Dynata paneline veya alt paneline üyelik; (2) herhangi bir Panel web sitesine (tek başına “Web Sitesi” ve birlikte “Web Siteleri”) erişim ve/veya kullanım; (3) Dynata tarafından veya Dynata aracılığıyla önerilen, sağlanan, düzenlenen veya yönetilen herhangi bir araştırma ya da incelemeye katılım; (4) anketlerin başarıyla tamamlanması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere belirli eylem ve etkinlikler için verilen ödüllere, teşviklere ve armağanlara hak kazanmanız ve/veya kullanmanız dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan Dynata hizmetlerini (hep birlikte “Hizmetler”) yönetir ve uygulamaya koyar.

Bu hükümler içinde “Dynata” sözcüğü Dynata, LLC (önceden bilinen Survey Sampling International, LLC), şirketini, ana kuruluşunu, iştiraklerini ve yan kuruluşlarını ifade eder. Bu Hükümler içinde “biz” veya “bizler” sözcüklerinin tümü Dynata şirketini ifade eder.

Hizmetlere erişmek, kullanmak ve/veya katılmakla bu Hükümlere uymayı ve bu Hükümlere bağlı kalmayı açıkça kabul edersiniz.

Dynata Hizmetlere erişmenizi, kullanmanızı ve/veya katılmanızı her an ve herhangi bir nedenle reddetme, kısıtlama, yasaklama veya geri çevirme hakkını saklı tutar.

başa dönüş

2. Üyeliğe Uygunluk

Panel üyeliği, genel olarak, asgari yaş koşulu (yani 16) ve coğrafi konum koşulu dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üyelik koşullarını karşılayan bireylere açıktır. Panel üyeliği koşulları her Panele göre değişiklik gösterebilir. Tek e-posta adresinde sadece bir üyeye izin veririz. Dynata herhangi bir kişiye, her an ve herhangi bir nedenle Hizmet vermeyi reddedebilir.

başa dönüş

3. Hizmetlerin Kullanılması

Hizmetler ticari olmayan, kişisel kullanım içindir. Hizmetleri ancak mevcut olduğu zaman ve mevcut olduğu gibi kullanabilirsiniz. Dynata her an, herhangi bir nedenle ya da nedensiz, Hizmetlerin tümünü veya bir bölümünü değiştirme, tadil etme veya kaldırma ve/veya erişimini engeleme ya da kısıtlama hakkını saklı tutar.

Dynata Panel üyesi olan ya da olmayan üyelere anketlere katılma fırsatı sunar. Anketlere katılma gönüllülük esasına dayanır. Panel üyesi olmayı kabul etmekle, anketlere katılma davetleri almayı kabul edersiniz. İlave olarak, Dynata Panel üyelerine diğer Panel üyeleri ve/veya Dynata ile bağlantı kurma fırsatı verebilir. Panel üyeliğinden her an çıkabilirsiniz, bkz. aşağıda Bölüm 10 "Ayrılma Politikası".

başa dönüş

4. Panele Kayıt; Parolalar.

Web sayfası/sayfaları ile ilişkili Panele kayıt olmadan ve kişisel bilgi vermenize veya açıklamanıza gerek olmadan da ziyaretçi olarak herhangi bir Web sitesine erişebilirsiniz.

Panel üyesi olarak kaydolmak için Panele veya panel için kaydolmanız ve bazı kişisel bilgiler vermeniz gerekir. Panel üyesi olsun olmasın, tüm üyeler tüm bilgileri doğru olarak vermekle yükümlüdür. Gerçek dışı, yanlış, güncel olmayan ya da eksik bilgi vermeniz veya Dynata'nin böylesi bilgiler verdiğiniz konusunda mantıklı kuşkusu olması halinde, Dynata Hizmetleri kullanmanızı, onlara erişmenizi ve/veya katılmanızı kısıtlama ya da yasaklama hakkını saklı tutar.

Dynata ya (i) bir Panel üyesine bir kullanıcı adı ve parola belirler, ya da (ii) bir Panel üyesine kendi kullanıcı adını ve parolasını oluşturma izni verir. Panel üyeleri kullanıcı adlarının ve parolalarının güvenliğinden yalnız kendileri sorumlu olup, izinli olsun olmasın, kendi üyelik hesaplarının kullanımından sorumlu ve yükümlü tutulur. Dynata sosyal sigorta numarasının, mali hesap numarasının ya da herhangi bir başka kimlik veya hesap numarasının kullanıcı adı veya parola olarak kullanılmamasını kuvvetle tavsiye eder.

Panel üyeliği Panele üyelik için kaydolan kişiye özeldir.

Hizmetlere bağımsız bir yüklenici olarak eriştiğinizi, kullandığınızı ve/veya katıldığınızı ve bu anlaşmayla herhangi bir temsilcilik, ortaklık, ortak girişim, işveren-işçi veya imtiyaz veren-imtiyaz alan ilişkisi amaçlanmadığını veya kurulmadığını kabul ve beyan ediyorsunuz.

başa dönüş

5. Yetkisiz Kullanımlar.

(i) Hizmetlere ilişkin veri ve içerikleri listelemek, indirmek, depolamak veya herhangi bir biçimde çoğaltmak ve dağıtımını yapmak için örümcekler, robotlar veya diğer otomatik veri madenciliği yöntemlerini kullanmamayı; herhangi bir anketin, ödül çekilişinin ya da yarışmanın sonuçlarına müdahale etmemeyi; (ii) herhangi bir Web sitesine veya bir kişinin herhangi bir Web sitesini kullanmasına müdahale amacıyla aşırı yükleme, “flooding”, “posta bombardımanı” veya “çökertmek” girişimleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan girişimlerde bulunmamayı; (iii) virüs, bozulmuş veri veya casus yazılımları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi başka zararlı, bozucu, çökertici kod, dosya veya bilgiyi göndermemeyi veya iletmemeyi; (iv) Hizmetlerin diğer kullanıcılarından herhangi biri hakkında ve onunla ilişkili kimliği belli edici bilgiler toplamamayı; (v) ürün veya hizmetlerin tanıtımını ve/veya reklamını içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan teklifsiz e-postalar göndermemeyi; (vi) bir Panel için birden (1) fazla üyelik hesabı açmamayı, kullanmamayı ya da bulundurmamayı; (vii) sahte kimlik düzenlememeyi veya gerçek kimliğinizi gizlememeyi; (viii) herhangi bir Web sitesinin bir/birkaç bölümünü başka bir web sitesi içine yerleştirmemeyi ya da herhangi bir Web sitesinin görüntüsünü değiştirmemeyi; (ix) Önceden Dynata’nin yazılı onayını almadıkça, herhangi bir Web sitesinde ya da Hizmetlerde yer alan herhangi bir sayfaya herhangi bir Web sitesinden bağlantılar oluşturmamayı; (x) bu anlaşmada belirtilen Geçerli Yasalara aykırı herhangi bir tehdit edici, karalayıcı, küçük düşürücü, müstehcen, pornografik, bayağı, lekeleyici veya tahrik edici materyal ya da içerik koymamayı ve iletmemeyi; (xi) anketleri hızlandırmayı, aynı ankete birden fazla kez katılmayı, kimliğinizi gizlemeyi veya değiştirmeyi, kayıt sırasında yanlış bilgi vermeyi, yanlış ya da gerçek dışı anket bilgileri vermeyi, ödülleri, armağanları ve/veya teşvikleri yanlış ya da hileli yollarla kullanmayı, anketlere müdahale etmeyi içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan sahtekarlık faaliyetlerinden hiçbirisinde bulunmamayı; (xii) Hizmetlerin herhangi bir özelliğinin tersine mühendisliğini yapmamayı, kaynak kodunu açıklayacak veya ortaya çıkaracak herhangi bir girişimde bulunmamayı, Geçerli Yasalarca açıkça izin verilenler dışında herhangi bir web sitesine, içeriğe ya da koda erişimi yasaklamak, kısıtlamak ya da sınırlandırmak için kullanılan önlem ve kontrolleri alt etmek veya atlatmaya yönelik herhangi bir faaliyette bulunmamayı; (xiii) herhangi bir suça ya da yasadışı faaliyete girişmemeyi; (xiv) bu anlaşmada tanımlandığı şekliyle Kısıtlı İçeriği bu Hükümlere aykırı olarak kullanmamayı; (xv) tüm Dynata çalışanlarını içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan hiçbir bireyi burada yasaklanmış faaliyetler için teşvik etmemeyi ve/veya tavsiyede bulunmamayı kabul ediyorsunuz.

Dynata'nin tüm yasal ifşa taleplerine (örn. mahkeme emri veya celp) bütünüyle uyacağını tasdik ve kabul ediyorsunuz.

başa dönüş

6. Kısıtlı İçerik.

Hizmetlere erişiminiz, katılmanız ve/veya kullanımınızla ilgili olarak Dynata şirketine, müşterilerine, ortaklarına ve/veya lisansörlerine ait gizli ve tescilli bilgilere, ürünlere veya içeriklere (“Kısıtlı İçerik”) erişmek veya bunları gözden geçirmek fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Kısıtlı İçerik, yalnızca Kısıtlı İçerik sahibinin özel mülkiyetidir ve öyle kalacaktır. Herhangi bir Kısıtlı İçerik üzerinde hiçbir şekilde hak, pay ve/veya çıkar sahibi olamazsınız, hak pay ve/veya çıkar kabul edemezsiniz. Kısıtlı İçeriğin gizliliğini korumayı kabul ediyor, önceden Dynata şirketinin yazılı onayı olmadıkça Kısıtlı İçeriği değiştirmemeyi, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, yeniden yayımlamamayı, görüntülememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, tersine mühendisliğini yapmamayı, türevlerini yaratmamayı, kaynak koduna dönüştürmemeyi ya da herhangi bir şekilde kullanmamayı, değiştirmemeyi veya taşımamayı kabul ediyorsunuz. Kısıtlı İçeriğin fikri mülkiyet yasa, düzenleme ve kurallarına tabi olduğunu ve bunlarca korunabileceğini kabul ve tasdik ediyorsunuz. Bu Bölümde yer alan kısıtlamalara, sınırlamalara veya yasaklara aykırı davranmanız halinde, Dynata'nin başvuracağı diğer bütün hak ve yasal yollar dışında, Hizmetlere erişiminizi, katılmanızı ve/veya kullanmanızı sonlandırma, yasaklama veya kısıtlama hakkına sahip olduğunu da tasdik ve kabul ediyorsunuz.

başa dönüş

7. Kullanıcı İçerikleri.

Hizmetler bağlamında kullandığınız, karşıya yüklediğiniz, belirttiğiniz veya sunduğunuz her türlü içerik, materyal, bilgi ve yorumdan (“Kullanıcı İçerikleri”) münferiden sorumlu olacaksınız. Kullanıcı İçerikleri için gerekli tüm üçüncü kişi onay, kabul ve/veya izinlerinden münferiden sorumlu olacaksınız. Kullanıcı İçerikleri sunmanız halinde, bu Kullanıcı İçerikleri, Dynata müşterileri, Dynata müşterilerinin müşterileri ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herkes için erişilebilir olabilir. Kullanıcı İçerikleri sadece Kullanıcı İçeriklerini sunan kişinin ses, video, görüntü veya benzerlerini içermeli, herhangi bir üçüncü tarafın telifli ya da tescilli içerik ya da materyalini içermemelidir. Kullanıcı İçerikleri kullanıcı dışında hiç kimsenin ses, video, görüntü veya benzerlerini içermemelidir. Kullanıcı İçerikleri için ücret almayacaksınız.

Kullanıcı İçeriklerini Hizmetler bağlamında kullanmak, karşıya yüklemek, yayınlamak veya göndermekle Dynata'ye Kullanıcı İçeriklerinizi herhangi bir ücret ödemeden, istediği gibi düzenleme, kopyalama, iletme, yayımlama, sergileme, türevlerini yaratma, çoğaltma, değiştirme, dağıtma ve diğer kullanma, değiştirme ve dağıtma bağlamında daimi, gayri kabil-i rücu, sınırsız, devredilebilir, alt lisansı verilebilir, dünya çapında, telifsiz bir hak ve yetki veriyorsunuz.

Kullanıcı İçeriklerinin sorumluluğu yalnız kendinize aittir; Dynata bütün Kullanıcı İçeriklerini denetlemez ve denetleyemez ve Kullanıcı İçeriklerinden sorumlu değildir. Dynata, (i) bu Hükümleri ihlal eden, (ii) telif ve ticari marka yasalarını ihlal eden, veya (iii) fesat, karalayıcı, müstehcen veya kabul edilemez Kullanıcı İçeriklerini kendi takdir yetkisini kullanarak silme, taşıma ya da düzenleme hakkını saklı tutar.

başa dönüş

8. Ödül Programı.

Hizmetleri kullanmanız bağlamında, ödül ve teşvikler hazanma fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Ödül ve teşviklerle ilgili resmi kurallar ve diğer hüküm ve koşullar bir Panelin web sayfasında, bir anketin başında ya da sonunda, anket davetiyelerinde, ödül, armağan ve teşviklerin kullanılması hakkındaki web sitesinde/sitelerinde görülebilir veya Dynata tarafından dağıtılan ya da yayımlanan herhangi bir bülten veya bildiride yer alabilir. Ödüller, teşvik ve armağanlar başkalarına aktarılamaz.

Dynata, Amerikan Kızıl Haç Örgütü'ne her ay 10.000 USD bağışlamaktadır. Bu bağış, aldığınız anket teşvik ödüllerinden ayrıdır ve puan bakiyenizle bir ilgisi yoktur. Adınıza yapılan bir bağış olmadığından bunu kendi vergilerinizden düşemezsiniz, üstelik söz konusu bağış üyelerin katıldığı anket sayısına da bağlı değildir; Dynata'nın küresel topluma olan borcunu geri ödemesinin bir yolu olarak görülmelidir.

başa dönüş

9. Profil Güncellemeleri.

Panel üyeleri Dynata'yi üyelik profillerinde yer alan bilgilerdeki tüm değişikliklerden zaman geçirmeden haberdar etmeyi kabul ederler. Panel üyeleri üyelik profillerini en az altı (6) ayda bir gözden geçirmeyi ve gerektiğinde güncellemeyi kabul ederler. Bir Panel üyesi üyelik profilinde yer alan bilgileri güncellemek, düzeltmek ve/veya silmek için (i) Panel üyelik hesabına erişir; veya; (ii) ilgili Panelin ilgili Panel üyelik hizmetlerine bir e-posta gönderir.

başa dönüş

10. Ayrılma Politikası.

Panel üyeleri Hizmetlerin (bülten ve haberler dahil, ancak bunlarla sınırlanmaksızın) kullanımından her an ayrılmak için (i) İlgili web sitesinde/sitelerinde ya da Dynata'den gelen her e-postada tanımlanan üyelikten ayrılma prosedürünü izler; veya (ii) Panel üyelik hizmetleri ekibine bir e-posta gönderir. Dynata her e-posta talebine, alınışını izleyen makul bir süre içinde cevap vermek için makul oranda gayret gösterecektir. Sonlandırmadan sonra, Panel üyesinin iletişim bilgileri bütün haberleşme veya iletişim listelerinden çıkarılacaktır. İletişim bilgilerinin söz konusu Panelle ilgili haberleşme ve iletişim listelerinden tümüyle çıkarılması için lütfen birkaç gün bekleyin; üye bu süre zarfında sonlandırmasından önce derlenmiş haberler almayı sürdürebilir. Dynata'nin bir aboneliği iptal, sonlandırma veya ayrılma talebinin ardından bilgi ve verileri nasıl kullandığı konusunda (INSERT hyperlink) lütfen Dynata'nin Gizlilik Politikasına bakın (“Dynata’nin Gizlilik Politikası”).

başa dönüş

11. Bağlantılar.

Hizmetleri kullanmanız bağlamında üçüncü kişilerce tutulan ve/veya işletilen web sayfalarına gönüllü olarak bağlanma imkanınız olacaktır (“Üçüncü Kişi Web siteleri”). Dynata herhangi bir Üçüncü Kişi Web sitesi tarafından veya aracılığıyla reklamı yapılan, önerilen ve/veya satılan herhangi bir ürünü, hizmeti ve/veya fırsatı desteklemez (“Üçüncü Kişi Bilgileri”). Dynata Üçüncü Kişi Web siteleri ve/veya Üçüncü Kişi Bilgileriyle ilgili herhangi bir temsilcilik ya da garanti üstlenmez. Lütfen Üçüncü Kişi Web siteleri ve Üçüncü Kişi Bilgileriyle ilgili olarak geçerli tüm politika ve koşulları dikkatle inceleyin.

başa dönüş

12. Dynata ile İletişim.

Sizin tarafınızdan elektronik posta veya başka yollarla Dynata'ye sunulan ya da iletilen (kişisel bilgi dışında) bütün iletişimler ve Kullanıcı İçerikleri, Sizin tarafınızdan böylesi iletişimler ve Kullanıcı İçeriklerinin sunulması ya da iletilmesinden önce veya sırasında aksi belirtilmedikçe, gizli olmayan ve tescilli olmayan bilgi muamelesi görecektir. Tüm bu iletişimler ve Kullanıcı İçeriklerinin Dynata tarafından herhangi bir yasal nedenle kullanılabileceğini kabul ediyorsunuz.

başa dönüş

13. Gizlilik.

Dynata gizliliğinize büyük önem vermektedir. Dynata'nin gizlilik uygulamaları hakkında bilgi edinmek için lütfen Dynata Gizlilik Politikasını inceleyin.

başa dönüş

14. Yasal Uyarı.

HİZMETLER TARAFINDAN VEYA ARACILIĞIYLA SUNULAN, BİLGİ, ANKET, İÇERİK, MATERYAL, YORUM DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. Dynata, TÜM KULLANICI İÇERİKLERİ DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HİZMETLER TARAFINDAN VEYA ARACILIĞIYLA SUNULAN HİÇBİR BİLGİ, İÇERİK, MATERYAL, YORUM, ANKET, ÜRÜN VEYA HİZMET BAĞLAMINDA HİÇBİR ŞEKİLDE BEYANDA BULUNMAMAKTA YA DA HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. AYRICA Dynata, İHLAL ETMEME, PAZARLANABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLANMAMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. Dynata HİZMETLERİN KAPSADIĞI ALET, TEKNOLOJİ VE İŞLEVLERİN VEYA BUNLARIN KAPSADIĞI İÇERİK, MATERYAL, YORUM, BİLGİ VE/VEYA HİZMETLERİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞI, ARIZALARIN GİDERİLECEĞİ, SİSTEMLERİ YA DA SİSTEMLERİ DESTEKLEYEN VE KULLANIMA SUNAN SUNUCUNUN/SUNUCULARIN DÜZELTİLECEĞİ VEYA SİSTEMLERİN VE SİSTEMLERİ DESTEKLEYEN SUNUCUNUN/SUNUCULARIN VİRÜSTEN VE DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINMIŞ OLACAĞI YÖNÜNDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. Dynata İNTERNET'E ERİŞİM VEYA BAĞLANTI SAĞLAMAMAKTADIR VE HİZMETLERİN ERİŞİMİNE, BAĞLANTISINA VEYA KULLANIMINA MÜDAHALE EDEN, KISITLAYAN, SINIRLAYAN VEYA ENGELLEYEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HATA VE KUSURLARINDAN ÖTÜRÜ SORUMLU VE YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ.

başa dönüş

15. Değişiklikler.

Dynata yegane takdir yetkisini kullanarak bu Hükümlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Dynata size bu Hükümleri sürekli olarak gözden geçirmenizi tavsiye eder. Dynata değişikliklerin onay gerektirmesi veya zorunlu kılması durumunda, önceden onayınızı alacaktır. Onay gerektirmeyen değişiklikler için, Hizmetlere erişimi, katılmayı ve/veya kullanmayı sürdürmeniz Hükümlerdeki değişiklikleri onaylamanız olarak kabul edilecektir. Hükümlerin değiştirilmiş sürümünü kabul etmemeniz durumunda, Dynata'ya burada açıklandığı gibi bir ihbarname göndererek, hiçbir yükümlülük üstlenmeden anlaşmanızı derhal sonlandırma hakkına sahipsiniz.

başa dönüş

16.Tazminat.

Dynata'yi, ana şirket, iştirak ve yan kuruluşlarını ve bunların üyelerini, yöneticilerini, hissedarlarını, müdürlerini, yetkililerini, çalışanlarını ve temsilcilerini (i) bu Hükümleri ihlalinizden veya çiğnemenizden; ve/veya (ii) Hizmetleri kullanmanızdan, katılmanızdan ve/veya erişmenizden kaynaklanan doğrudan ve dolaylı olarak kaynaklanan her türlü talepten, yükümlülükten, zarardan, hükümden, ödülden, cezadan, cezai hükümden ve kabul edilebilir avukat ücretleri ve mahkeme masrafları dahil, ancak bunlarla sınırlanmayan gider ve masraflardan korumaya, zarar görmesini engellemeye ve zararını tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

başa dönüş

17. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

GEÇERLİ YASALARIN YASAKLADIKLARI HARİCİNDE, Dynata'NİN SİZE KARŞI NEDENİ NE OLURSA OLSUN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI, ÖZEL, CEZAİ VE/VEYA DOLAYLI ZARAR VE HASARDAN, BÖYLESİ HASAR VE ZARARLARIN OLMA İHTİMALİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU YA DA YÜKÜMLÜ OLMAYACAĞINI BİLİP KABUL EDİN.

HİZMETLERİN VE/VEYA BU HÜKÜMLERİN KULLANILMASINDAN VEYA UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ TALEP VEYA DAVA HAKKI, SÖZ KONUSU TALEP VEYA DAVA HAKKININ DOĞMASINI İZLEYEN BİR (1) YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞMELİDİR.

başa dönüş

18. Geçerli Yasalara Uygunluk.

Hizmetleri kullanmanız, katılmanız, erişmenizle ilgili olarak geçerli tüm uluslararası, ulusal, federal, eyalet ve/veya yerel yasalara, mevzuata, düzenlemelere, kurallara ve/veya gereklere (“Geçerli Yasalar”) uymayı kabul ve beyan ediyorsunuz.

başa dönüş

19. Panel Üyelik Hesaplarının Askıya Alınması; Sonlandırılması; Etkinsizleştirilmesi.

Her iki taraf da bir Panel üyeliğinizi her an, herhangi bir neden olsun veya olmasın, herhangi bir açıklama yapılsın ya da yapılmasın, herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin sonlandırabilir.

Mevcut tüm ve diğer önlemlere ek olarak, bu Hükümlere aykırı davranmanız ya da ihlal etmeniz halinde Dynata Hizmetlere erişiminizi, katılmanızı ve/veya kullanmanızı haber vermeksizin askıya alabilir ve/veya sonlandırabilir. Dynata bu Hükümlere aykırı davranmanız veya ihlal etmeniz nedeniyle üyeliğinizi sonlandırırsa: (i) sonlandırma itibariyle geçerli olmak üzere kullanılmamış ödüller, teşvikler ve/veya armağanlarla ilgili tüm haklarınızı ve menfaatlerinizi kaybedersiniz; (ii) üyeliğiniz derhal iptal edilir; (iii) Hizmetlere erişiminiz, katılımınız ve kullanımınız derhal durdurulur, ve (iv) Hizmetler aracılığıyla sunulan herhangi bir ankete katılmanıza izin verilmez. Panel üyesi olmayan bir kişinin bu Hükümlere aykırı davranması veya bunları ihlal etmesi halinde, Panel üyesi olmayan söz konusu kişi: (a) sonlandırma itibariyle geçerli olmak üzere kullanılmamış ödüller, teşvikler ve/veya armağanlarla (varsa) ilgili tüm haklarını ve menfaatlerini kaybedeceğini; ve (b) Hizmetlere erişiminin, katılımının ve kullanımının derhal durdurulacağını kabul eder.

Yukarıdakilere ek olarak, Dynata şu durumlarda da Panel üyeliği hesabınızı etkinsizleştirme hakkını saklı tutar: (a) üyelik hesabınız (burada tanımlandığı gibi) Etkin kalmazsa; (b) Dynata, e-posta hesabınıza gönderdiği e-posta mesajları bağlamında, yerine ulaşmayan ve geri dönen mesaj ya da teslimatta başarısızlık uyarısı alırsa; ya da (c) Dynata e-posta hesabınıza gönderdiği e-posta mesajları bağlamında üç (3) kez "posta kutusu dolu" uyarısı alırsa. Bu Hükümler ile ilgili olarak, “Etkin” sizin (i) en az altı (6) ayda bir olmak üzere bir ankete katıldığınız; veya (ii) profil ya da üye bilgilerinizi en az altı (6) ayda bir güncellediğiniz anlamına gelir.

Sizin tarafınızdan etkinsizleştirme, sonlandırma, ya da Dynata tarafından (Hükümlere aykırı davranma veya ihlal dışında nedenlerle) sonlandırma durumunda, Dynata kullanılmamış ödülleri, teşvikleri ve/veya armağanları etkinsizleştirme veya sonlandırmayı izleyen otuz (30) gün boyunca sizin için muhafaza eder.

başa dönüş

20. Dynata Çalışanları.

A. Kısıtlama. Dynata çalışanları ve onların (burada tanımlandığı gibi) birinci derecede akrabaları Hizmetlere erişmek, katılmak ve kullanmak suretiyle hiçbir ücret, ödül veya teşvik alamazlar. İşbu 20. Bölüm ile ilgili olarak, “Birinci Derece Akraba(lar)” terimi ebeveynleri, eşleri, çocukları veya diğer önemli kişileri (örn. erkek/kız arkadaşları, hayat arkadaşlarını ve eş denklerini) ifade eder.

B. Prosedürler. Dynata’ çalışanları sadece üstlerinden yazılı onay aldıktan sonra ve sadece Dynata'nin ürünlerini ve/veya hizmetlerini iyileştirmek amacıyla Hizmetlere erişebilir, katılabilir veya kullanabilir. Dynata çalışanlarının her an dürüst olması ve Hizmetlere erişme, katılım ve kullanımla ilgili doğru bilgiler raporlaması gerekir. Değiştirilmiş, yanlış ya da gerçek dışı bilgi kullanılmasının gerektiği durumlarda, önceden Dynata'nin CEO'sunun onay ve izni alınmalıdır.

C. Uygunsuz Davranış. Bu Hükümler uyarınca onaylanmamış veya Dynata'nin CEO'su tarafından yazılı izin verilmemişse, işbu 20. Bölümdeki hükümlerin bir Dynata çalışanı tarafından ihlali ve/veya Birinci Derecede Akrabası/Akrabaları tarafından ihlali, Dynata'nin davranış standartlarının ihlali sayılır ve çalışanı iş akdinin feshi de dahil, disiplin önlemlerine tabi tutar.

başa dönüş

21.Tebligat.

A. Sizden Dynata'ye Tebligat. Burada ya da Geçerli Yasalarda aksi belirtilmedikçe, Dynata'ye gönderilecek ya da sunulacak tüm tebligatlar: (i) uygun iş adresine doğru olarak gönderilmeli ve teslimi halinde yeterli şekilde teslim edilmeli: (a) Federal Express, Ekspres Posta veya uluslararası alanda tanınmış bir kurye hizmetiyle (bu durumda tebligat gönderildiği tarihten bir (1) gün sonra geçerli olur) gönderilmeli; veya (b) Ücreti peşin ödenmiş, iadeli ve taahhütlü postayla (bu durumda tebligat postaya veriliş tarihinden altı (6) gün sonra geçerli olur) yollanmalı; ya da (ii) ilgili Panelin doğru üyelik hizmetlerine epostayla iletilmelidir.

B. Dynata'den Size Gönderilen Tebligat. Geçerli Yasalarda aksi belirtilmedikçe, Dynata'nin size tebligatlarını aşağıdaki yöntemlerle yapmasını kabul ediyorsunuz: (i) Sizin tarafınızdan Dynata'ye bildirilen e-posta adresi üzerinden (bu durumda ve Dynata'nin e-postanın geciktiği, e-posta adresinin geçersiz olduğu veya e-postanın herhangi bir nedenle teslim edilemediği yönünde bir uyarı almaması koşuluyla, tebligat e-postanın gönderildiği tarihten bir (1) gün sonra geçerli olur); (ii) Sizin tarafınızdan Dynata'ye bildirilen adrese ücreti peşin ödenmiş, iadeli ve taahhütlü postayla (bu durumda tebligat postaya veriliş tarihinden altı (6) gün sonra geçerli olur); ya da (iii) ilgili Web sitelerine konulacak ilanlarla. Geçerli WEb sitelerini düzenli olarak kontrol etmeyi ve kişisel bilgilerinizi güncel tutmayı kabul ediyorsunuz.

C. Yasal Tebligat. Bu Hükümlerle ilgili tüm sorular ve tüm yasal tebligatlar bu Hükümlerdeki Bölüm 21.A uyarınca aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Dynata, LLC

6 Research Drive

Shelton, Connecticut 06484.

Attn: Legal Department

veya e-posta yoluyla: privacy@dynata.com

başa dönüş

22. Bölünebilirlik.

Bu Hükümlerin herhangi bir madde ya da koşulunun yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir nedenle geçersiz ya da uygulanamaz bulunması halinde, bu madde ya da koşul geçersiz ve hükümsüz sayılacak ve bu Hükümlerin uygulanmasını ve/veya yorumunu etkilemeyecektir. Bu Hükümlerin geriye kalan madde ve koşulları, geçersiz veya uygulanamaz bulunan madde ya da koşul bu Hükümlerin parçası değilmiş gibi, tüm geçerliliğini ve uygulanabilirliğini koruyacaktır.

başa dönüş

23. Geçerli Yasalar; Kaza Mercii.

Bu Hükümler ve sizin Hizmetlere erişiminiz, katılımınız ve kullanımınız Connecticut, ABD yasalarına göre yorumlanıp yönetilecek, (Connecticut veya başka bir yargılama bölgesi olmasından etkilenmeksizin) başka bir yargılama bölgesinin yasalarının uygulanabilirliğine cevaz verebilecek herhangi bir yasa prensipleri seçeneğinin hiçbir bölümü göz önünde bulundurulmayacaktır. Bu Hükümlerden ve sizin Hizmetlere erişiminizden, katılımınızdan ve/veya kullanımınızdan kaynaklanacak tüm talep ve anlaşmazlıklar Fairfield County, Connecticut, ABD'de yerleşik eyalet ve federal mahkemelerinin yetkisindedir.

başa dönüş

24. Diğer Hükümler.

Bu Hükümler kapsamındaki başlıklar sadece referans amaçlı olup bu Hükümlerin yorumu ve/veya uygulanması üzerinden hiçbir etki yapmaz. Dynata’nin bu Hükümleri ihlaliniz karşısında bir girişimde bulunmaması sizi bu ihlalin sorumluluk ve yükümlülüğünden kurtarmayacağı gibi, bu Hükümleri daha sonra ihlal etmeniz durumunda da Dynata'yi bir girişimde bulunmaktan kurtarmaz, alıkoymaz ve engellemez. Bu anlaşmanın konusu hakkında Dynata ve Sizin aranızdaki onaylar ve anlaşma tamamiyle bu Hükümler, burada atıfta bulunulan ya da kapsanan tüm kural, koşul ve politikalar ve her bir Panele özel gereklerden ibarettir.


Son Güncelleme: 13.09.2019

başa dönüş